Biuro Rachunkowo-Księgowe Łódź
Solum - Grupa Kapitałowa

O FIRMIE


Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany przepisami prawa do prowadzenia ewidencji umożliwiających prawidłowe rozliczenie podatków oraz świadczeń pracowniczych. Obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie określone są w kilkudziesięciu różnej rangi aktach prawnych. Podstawowe z nich to ustawy: o podatkach dochodowych, VAT, akcyzowym, od czynności cywilnoprawnych, ordynacja podatkowa, prawo celne i dewizowe, o rachunkowości.

Przepisy określają sposób rozliczeń z budżetem, rodzaj prowadzonej ewidencji oraz terminy i formę sprawozdań. Mnogość przepisów i obowiązków to tylko część problemu Olbrzymim dodatkowym utrudnieniem jest niestabilność prawa. Każdego roku zachodzą duże zmiany w prawodawstwie gospodarczym, a ponad to w wielu wypadkach zmieniają się interpretacje przepisów podatkowych.

Taki stan rzeczy jest szczególnie trudny do zaakceptowania przez przedsiębiorców, których obroty i dochody nie pozwalają na zatrudnienie we własnych przedsiębiorstwach odpowiednich fachowców. Dla takich firm oferta dobrych biur rachunkowych powinna być szczególnie korzystna.

DLACZEGO SOLUM FINANCE?

  • Oferujemy profesjonalne usługi księgowe oraz zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta.
  • Zapewniamy fachową obsługę dla spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych.
  • Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe oraz pełną księgowość a także obsługę kadrowo-płacową oraz rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym.
  • Usługi księgowe prowadzone są profesjonalnie na podstawie certyfikatu księgowego wydanego przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów RP.
  • Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oddaj księgowość swojej firmy w ręce rzetelnego Biura rachunkowo-podatkowego, w którym kadra pracownicza posiada wyższe wykształcenie, wieloletnie doświadczenie a kultura osobista ułatwia współpracę z klientami

Copyright © Solum Finance - 2011

Part of Solum Group